CEMBRA

Gospodarstwo ogrodnicze

Projekty

Projekty ogrodów przez nas wykonywane to projekty w rysunku technicznym oraz przy użyciu programu komputerowego umożliwiającego wizualizację przedsięwzięcia. Usługa zaprojektowania ogrodu rozpoczyna się od spotkania na trerenie objętym projektem i zapoznania się z oczekiwaniami klienta oraz z uwarunkowaniem terenu.

Końcowy efekt to najczęściej wynik kompromisu pomiędzy oczekiwaniami klienta a naszą wizją.